• OnderdeelSpecificatieSeizoen 2020 - 2021Seizoen 2021 - 2022 Seizoen 2022 - 2023
  BasiscontributieSenioren (Dames & Heren)€ 320€ 324€ 332
  BasiscontributieU14 t/m U22€ 274€ 278 € 285
  Basiscontributie 10 & U12€ 254€ 258€ 264
  BasiscontributieRecreanten€ 233€ 236 € 242
  BasiscontributieRecreanten U8€ 112€ 114€ 117
  Algemene Toeslag€ 5€ 5 € 5
  Toeslag 11e Afdelingsklasse€ 45€ 45 € 46
  Toeslag 2Tweemaal per week trainen€ 45€ 45 € 46
  Toeslag 3Promotie Eerste of Tweede Divisie€ 64€ 65 € 67
  Toeslag 4Gebruikersvergoeding Wedstrijdkleding€ 25€ 25 € 25
 • Contributie-informatie

  • Met ingang van het seizoen 2015 - 2016 biedt Zoebas haar leden een wedstrijdtenue, hiervoor rekent Zoebas een gebruikersvergoeding van € 25,- per teamlid per seizoen. Dit bedrag wordt gebruikt voor vervanging van tenues die om welke reden ook vervangen moeten worden. Het tenue is en blijft eigendom van Zoebas.
  • Voor de contributie-inning wordt gebruik gemaakt van ClubCollect. Na de start van het seizoen ontvangen alle leden een betalingsverzoek per e-mail e/of SMS voor de gehele contributie.Via dit betalingsverzoek kan de contributie in één keer of in drie termijnen worden betaald. Bij vragen omtrent de contributie-inning graag contact opnemen met de Penningmeester via penningmeester@zoebas.nl. Voor regels en bepalingen omtrent contributieverplichtingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement van Zoebas.
 • Opzeggen lidmaatschap

  • Opzeggingen dienen voor 1 mei schriftelijk bij de ledenadministratie te worden ingediend.
  • Als tussentijds opgezegd wordt, is in beginsel restitutie van de contributie, toeslagen of kledinghuur niet aan de orde. Bij gegronde redenen (o.a. ernstige blessures of verhuizing van meer dan 15 kilometer van Zoetermeer), kan het bestuur besluiten een korting te verstrekken.
 • Toelichting op de team contributie

  • In de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2014 is het besluit genomen om naast de basiscontributie een Algemene Toeslag van € 5,- per speler per seizoen op te nemen. Deze toeslag wordt gebruikt voor het opbouwen van een reserve die, met instemming van de ALV, kan worden ingezet voor specifiek te benoemen verdere ontwikkeling van de sport, de vereniging en haar leden.
  • De basiscontributie geeft recht op 1 training van 5 kwartier. Rayon teams of teams die aangerekend worden als zijnde rayon teams, hebben recht op een 1 training van 6 kwartier.

  • Voor teams die 2x per week trainen geldt per speler een additionele toeslag van € 45,–. (vrijwel alle 1e teams vanaf U14-1 trainen standaard 2x per week)

  • Teams die op Rayon-niveau spelen betalen per speler een additionele toeslag van € 45,–.

  • Teams die op 1e/2e Divisie-niveau/Promotie Divisie spelen betalen per speler een additionele toeslag van € 64,–.

  • Teams die meer of langer willen trainen, kunnen in overleg met de trainer een extra training aanvragen. De integrale kosten voor deze extra training worden als toeslag op de normale contributie in rekening gebracht. Leden (of hun ouders indien minderjarig) moeten vooraf toestemming verlenen voor een dergelijke extra training en de hieraan verbonden kosten, door ondertekening van een schriftelijke verklaring.

  • Indien een team in het 2e halfjaar van competitie verandert (Rayon > Kern), wordt deze wijziging in de contributie doorberekend.

  • Startende teams die pas in de 2e helft van het seizoen wedstrijden gaan spelen, krijgen een korting van € 10,– op de basiscontributie van een wedstrijdteam.

  • Recreanten die alleen trainen en geen wedstrijden spelen, krijgen een korting van € 21,– op de basiscontributie van de leeftijdsklasse U10/U12.

  • Leden met een ZoetermeerPas of een Sport- en Cultuurcheque (https://www.zoetermeer.nl/inwoners/producten-a-z_45918/product/zoetermeerpas_53.html)  kunnen 2 cheques inleveren aan het begin van het seizoen.

  • De ZoetermeerPas kan niet omgezet worden in contanten, betaling met de ZoetermeerPas is voor het gehele seizoen. Na ontvangst van de ZoetermeerPas wordt de resterende contributie in de eerstvolgende contributie rondes geïnd. Bij het voortijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt geen restitutie van de betaalde contributie of de waarde van de ZoetermeerPas gedaan.

 • Stichting Leergeld Zoetermeer

  Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. richt zich op schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die niet mee kunnen doen aan activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie kunnen bij hen aankloppen. Stichting Leergeld probeert sociale uitsluiting te voorkomen, door ervoor te zorgen dat zij mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zij vergoeden kosten die niet of slechts gedeeltelijk door een andere voorziening worden vergoed. Via deze weg biedt Stichting Leergeld Zoetermeer kinderen daarmee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en een eigenwaarde krijgen. Kortom, alle kinderen doen mee!

  Voor meer informatie over stichting Leergeld en om een aanvraag in te dienen: www.leergeldzoetermeer.nl