• BESTUUR 2022-2023

  Het Bestuur houdt zicht op de dagelijkse gang van zaken en is verantwoordelijk voor het beleid binnen de vereniging. Het bestuur bestaat uit vijf leden die die ieder een aantal taken op zich hebben genomen en die afzonderlijk een of meerdere commissies aansturen.

 • TC 2022-2023

  De Technische Commissie (TC) richt zich op het technische vlak van het basketbal. Van zaalhuur tot het verzorgen van voldoende ballen, van teamindeling tot de verdeling van de wedstrijdkleding en van tafelcursus tot aan de scheidsrechtersindeling, het behoort allemaal tot het takenpakket van de TC.

  Technische Comissie - TC@Zoebas.nl

  • Ester Compeer
  • Afgeschermd
  • Ingeborg Boxhoorn 

  Scheidrechtersbegeleider

  • Rutger Ham
 • ADMINISTRATIE

  Inschrijven, wijzigingen bijhouden, opzeggingen verwerken en contact onderhouden met de bond vindt allemaal plaats bij onze administratie.

  • Ledenadministratie - Ingeborg Boxhoorn - ledenadministratie@zoebas.nl
  • Wachtlijstadministratie - Ingeborg Boxhoorn - wachtlijst@zoebas.nl
  • Wedstrijdsecretaris - Afgeschermd - wedstrijdsecretaris@zoebas.nl
  • Jury- & tafelindeling - Afgeschermd - taken@zoebas.nl
  • Sponsoring - Eric Heidenreich - sponsoring@zoebas.nl
  • Webmaster - webmaster@zoebas.nl
 • Zoebar

  De bar-commissie houdt de Zoebar draaiende. Dankbaar zijn wij dat wij een eigen voorziening hebben om consumpties te kunnen nuttigen, echter is het niet vanzelfsprekend dat deze geopend is. Wekelijks zetten vrijwilligers zich in om bestellingen te doen. In de weekeinden is de bar geopend om u te voorzien van een hapje en een drankje.

  Co√∂rdinator Zoebar -  - zoebar@zoebas.nl

  Vrijwilligers

  Vrijwilligers zijn altijd welkom om te helpen met de bar. Interesse? Stuur een mail naar zoebar@zoebas.nl

 • PR

  Public Relations (PR) is erg belangrijk. Op welke wijze informeren wij onze leden? Hoe wordt de vereniging gepromoot?Wat kan er gedaan worden om meer leden aan Zoebas te verbinden? Met deze vragen is de PR-commissie aan het werk gezet. Ook het onderhouden van de website ligt in handen van deze commissie.

  Ruben de Vries - secretaris@zoebas.nl

 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon heeft als functie het bereikbaar zijn voor leden die zich door bepaalde personen of omstandigheden bedreigt voelen in hun persoonlijke levenssfeer. De vertrouwenspersoon heeft de taak om meldingen te inventariseren, de melder van advies te dienen en waar nodig bij te staan.

  Vertrouwenspersoon
  Nadine de Werk - 
  Vertrouwenspersoon@zoebas.nl